artikelen

Artikel

HET BELANG VAN MEDISCHE GEZONDHEIDSCHECKS VOOR WERKGEVER EN WERKNEMER

Interview met Stefan Ottenheijm,
arts bij Corporate Vitality

Met medisch testen en met gezondheidspreventie kun je natuurlijk niet alles uitsluiten. Kun je iets vertellen over de zin en de onzin van medische testen

“Er is een groot scala aan medische testen die we kunnen uitvoeren als onderdeel van een gezondheidscheck. Niet alle testen hebben evenveel toegevoegde waarde. Als ze niet zinvol zijn, voeren wij ze dan ook niet uit. Sommige testen zijn echter belangrijk om bijvoorbeeld een risico-inventarisatie te maken. Zo maken we een risico-inschatting op het krijgen van hart- en vaatziekten aan de hand van vragenlijsten, een gesprek en aanvullende testen als bloeddruk-, cholesterolprofiel- en buikomvangmetingen. Vervolgens geven we een passend persoonlijk advies, zodat iemand weet wat hij goed doet, wat beter kan en of het verstandig is dat iemand een afspraak met zijn huisarts maakt.
Wij kunnen als artsen, aan de hand van de gezondheidscheck, ook inschatten hoe iemands afweersysteem werkt. Het belang van ons afweersysteem is niet te onderschatten. Het !! belang was al bekend, maar met agressieve virussen als het Covid-19 virus zien we dat weer eens onderstreept.

Een voorbeeld van een test met minder toegevoegde waarde is het ECG bij werknemers jonger dan 35 jaar zonder hartklachten. De a-priorikans, de kans vooraf, op een afwijking is erg klein in deze groep. Als wij dan toch een afwijkend ECG zien, is er een grote kans op een fout positieve test. Dan is het ECG foutief gemaakt of er sprake is van een variatie van een normaal ECG, dat gezien wordt als afwijkend. Zo ontstaat er onnodige onrust bij iemand zonder dat er een echte ECG-afwijking bestaat.

Samen met de werkgever stellen we de randvoorwaarden van de gezondheidscheck samen op basis van de wensen van de werkgever, de aard van het werk en met onze kennis over de zin en onzin van medische testen bij een gezondheidscheck.”