Bedrijfsgezondheidsadvies

Bedrijfsgezondheidsadvies

De werkende wereld verandert continu door globalisering, automatisering, data-analyse, kunstmatige intelligentie en vergrijzing. Dergelijke ontwikkelingen vragen veel van de gezondheid en vitaliteit van organisaties en haar medewerkers. Vitale en gezonde medewerkers zijn essentieel om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden! Om future proof te blijven. Organisaties die internationaal opereren, waar medewerkers onregelmatig werken of specifieke veiligheidsrisico’s kennen, hebben extra uitdagingen. Denk aan bioritme, slaap, veiligheid en gezondheid.

Corporate Vitality streeft ernaar om een verbindende spilfunctie op vitaliteits- en gezondheidsvlak te vervullen en ingezoomd per bedrijf met maatwerk op vitaliteitsvlak te ontzorgen.

Corporate Vitality is een actieve sparringpartner voor HR-managers van Techbedrijven die ‘belast’ zijn met het gezondheidsbeleid, duurzame inzetbaarheid, etc.

Onze dienstverlening en adviezen sluiten aan bij reeds bestaand bedrijfsbeleid. Denk hierbij aan basisafspraken, CAO’s, vastgelegd beleid en gezondheidsinitiatieven. Wij tillen werknemers naar een hoger vitaliteitsniveau. En streven naar het versterken van duurzame inzetbaarheid en vitaal ondernemerschap.

Bekijk hier onze informatie film