Gezondheidsbeleid in bedrijven

Gezondheidsbeleid in bedrijven

Corporate Vitality kan HR-managers veel werk uit handen nemen door bijvoorbeeld een Health Guide op te stellen. Een Health Guide is een informatiegids waarin het overzicht van het arbeidsongeschiktheidsprotocol staat bij kort, middellang en langdurig verzuim. Daarnaast helpen wij om de trajecten en interventies te beschrijven, die je als bedrijf beschikbaar wilt stellen om uitval te voorkomen en herstel te bespoedigen.

Wij helpen om proactief aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid, gezondheid en welbevinden door voorwaarden te scheppen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Wil je meer weten over onze adviezen en adviesproducten neem dan vrijblijvend contact met ons op.