Software & Dashboards

Dashboard

Corporate Vitality gebruikt een online programma dat het mogelijk maakt de gezondheid en de  inzetbaarheid van medewerkers in kaart te brengen.

Middels wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten wordt op 3 aspecten de gezondheidsgerelateerde inzetbaarheid gemeten:

  1. Leefstijl en vitaliteit
  2. Werkvermogen
  3. Werkgerelateerde aspecten

Naast deze subjectieve bevindingen via online vragenlijsten kunnen de medewerkers op deze 3 aspecten getest en gemeten worden.

Dit zorgt ervoor dat de medewerker op grond van deze subjectieve en objectieve metingen een heel helder beeld krijgt van zijn huidige inzetbaarheid.

Het systeem is zo opgebouwd dat een bedrijf of organisatie bedrijfsspecifieke vragen kan toevoegen aan de bestaande vragenlijsten.

Een database / benchmark

Het systeem is de afgelopen 7 jaar gebruikt door een groot aantal medewerkers in Nederland. Daardoor is de database groot genoeg om te werken met een eigen benchmark. Deze benchmark wordt continu geactualiseerd. Zowel de medewerker als het bedrijf kan zien hoe men ervoor staat qua inzetbaarheid in relatie tot andere medewerkers en/of bedrijven.

Net Employability Standard 

  • Met de NES wordt beoogd een beeld te geven van de gezondheid gerelateerde duurzame inzetbaarheid van een organisatie.
  • Hiervoor wordt gebruik gemaakt van geaggregeerde data. De gegevens zijn niet meer te herleiden tot een individu, een natuurlijk persoon.
  • De NES-score is gekoppeld aan een dashboard dat tot doel heeft managers in één oogopslag inzicht te geven in hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers binnen de organisatie en hun afdeling.
  • Dit is gedaan door de voorspellers (=indicatoren) van duurzame inzetbaarheid met icoontjes te visualiseren en deze groen, oranje of rood te laten oplichten en af te zetten tegen benchmarks.

Bekijk hier onze Corporate Vitality Dashboard film: