Sportmedische gezondheidscheck

Sportmedische gezondheidscheck

Een sportmedische check geeft de werknemer inzicht in hoe gezond en fit hij of zij is en krijgt van ons richtlijnen om meer uit sport- en beweegactiviteiten te halen. Een sportmedisch onderzoek is relevant voor mensen die gaan sporten of die dit op een verantwoorde manier willen (blijven) doen. Ook voor wie goed geïnformeerd een sport wil beoefenen, is het sportmedisch onderzoek interessant.

De sportmedische gezondheidscheck duurt 90 minuten en wordt door een sportarts in het Health Services Center op de High Tech Campus uitgevoerd.

Het sportmedisch onderzoek omvat een:

  • Oog-, gehoor- en longfunctietest, ECG in rust, meting van vetpercentage, lengte en gewicht.
  • Bloedtest (Cholesterol en Glucose).
  • Fietstest / inspanningstest met ECG.
  • Gesprek met de sportarts.

Als extra uitbreiding van de Sportmedische Health Check is het mogelijk een ademgasanalyse test / oxymetrie aan te vragen.

Afspraak maken?

Ademgasanalyse (VO² max)

De ademgasanalyse is een zeer nauwkeurige test die veel informatie geeft over fitheid en conditie. Tijdens de test krijg je een masker op. VO2max staat voor de maximale hoeveelheid zuurstof die een sporter kan opnemen tijdens een maximale inspanning. Bij een VO2max test bekijkt de sportarts met speciale apparatuur (via de uitgeademde lucht) wat er met het lichaam van een sporter gebeurt tijdens maximale inspanning. Met de test kan de sportarts de volgende waarden bepalen:

  • Maximale zuurstofopname (absoluut – zegt iets over aanleg voor duursport en getraindheid)
  • De verzuringsdrempel of omslagpunt. Omslagpunt of anaerobe drempel is de verzuringsdrempel, waarbij het (maximale) tempo, uitgedrukt in het aantal hartslagen per minuut (hartslag bij omslagpunt) door de testpersoon gedurende een lange tijd (tot ongeveer een uur) kan worden vol gehouden. De hartslag bij het omslagpunt stijgt door een verbeterde conditie. Het vermogen waarop dit gebeurt is een voorspeller van duurprestaties en de hartslag kan gebruikt worden voor het optimaliseren van de trainingszones.
  • De eventuele oorzaak van kortademigheid tijdens de inspanning (indien van toepassing)