Preventief gezondheidsbeleid

Corporate Vitality kan HR-managers veel werk uit handen nemen door bijvoorbeeld een Health Guide op te stellen. Wij helpen om de trajecten en interventies te beschrijven, die je als bedrijf beschikbaar wilt stellen om uitval te voorkomen en herstel te bespoedigen.

Wij helpen om proactief aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid, gezondheid en welbevinden door voorwaarden te scheppen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

 

dashboard content image