Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij de werkgever zoveel mogelijk rekening houdt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers. Vanzelfsprekend richt duurzame inzetbaarheid zich op jong en oud en houdt het rekening met de verschillende fasen in het leven en loopbaan van de werknemers.

Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

Duurzame inzetbaarheid begint op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker, al bij de onboarding. Problemen voorkomen is beter dan ingrijpen wanneer het misgaat. Een ongemotiveerde medewerker enthousiast krijgen, is lastig. En een versleten rug herstel je niet meer. Hoe doordachter de duurzame inzetbaarheid, hoe meer resultaat je als werkgever ervan hebt. Als een werkgever hiermee rekening houdt en er op inspeelt, kan duurzame inzetbaarheid zelfs de arbeidsproductiviteit bevorderen.

dashboard content image