Ben je niet tevreden? Vertel het ons!

Ben je niet tevreden? Vertel het ons!

Bij  Corporate Vitality doen we ons best om alle cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. We vinden het belangrijk dat onze diensten optimaal zijn afgestemd op jouw wensen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening of dat je vindt dat zaken anders zouden moeten gaan. Wij hopen dat je ons daarover informeert.

Corporate Vitality neemt klachten serieus. Wij proberen de oorzaak van de klacht zo goed en zo snel mogelijk weg te nemen om het vertrouwen in elkaar te herstellen. Van iedere klacht kunnen wij leren! Maak jouw onvrede of klacht daarom bespreekbaar en neem contact met ons op.

 

Wat kun je doen?

Een klacht bespreek je het beste direct met de betrokken medewerker. 

Klacht indienen

Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit jouw probleem niet op, dan verzoeken wij jou ons klachtenformulier in te vullen en deze ingevuld te mailen naar info@corporate-vitality.nl. 

Onze klachtencoördinator zal jouw klacht intern in behandeling nemen. Corporate Vitality zal vervolgens binnen 14 dagen contact met je opnemen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Samen met jou bekijken we wat je met jouw klacht wilt bereiken en wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

  • Je kunt jouw klacht melden, maar je hoeft geen terugkoppeling.
  • Je wilt zelf niet in gesprek met betrokkenen, maar wilt jouw klacht wel voorleggen en vragen om een reactie. De klachtenbemiddelaar kan jouw klacht onder de aandacht brengen en oppakken volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’. Dit betekent dat zij afzonderlijk met jou en de betreffende medewerker/professional praat. Daarna brengt zij je op de hoogte van het resultaat en stelt eventuele vervolgstappen voor.
  • Je wilt jouw klacht met betrokkenen bespreken in de vorm van een bemiddelingsgesprek. De klachtenbemiddelaar begeleidt dit gesprek als neutrale en onafhankelijke gespreksleider.

Externe klachtenregeling

Als na afronding van de klachtenprocedure je klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kun je een beroep doen op de externe klachtenregeling van Erisietsmisgegaan.nl. Zij voldoen aan alle eisen van de de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.