Privacyverklaring website

Corporate Vitality B.V.

Introductie

Corporate Vitality is een bedrijfsgezondheidsdienst en heeft als doestelling om de medewerkers van haar klanten gezond en fit te houden.

Corporate Vitality neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens van elk persoon op een veilige manier verwerken en vertrouwelijk behandelen. Corporate Vitality verwerkt persoonsgegevens op basis van de verplichtingen uit de toepasselijke wet- en regelgeving over bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Corporate Vitality heeft deze privacyverklaring opgesteld om u te informeren over hoe wij persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe deze gegevens door ons worden verwerkt én waar deze gegevens door ons worden opgeslagen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Corporate Vitality (https://www.corporate-vitality.nl/). Via deze weg willen wij u gelijk benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere partijen.

Identiteit

Dienstverlener: Corporate Vitality B.V.
Bezoekadres:
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Telefoonnummer: 040 3333 301
E-mailadres: info@corporate-vitality.nl
KvK: 61866474

Waarom verwerken wij uw gegevens?

 • Voor algemene bedrijfsvoering;
 • Voor communicatiedoeleinden;
 • Voor het verwerken van sollicitaties;
 • Voor sales, acquisitie en netwerkactiviteiten.

Welke gegevens verwerken wij van u?

 1. Betreffende onze dienstverlening:
  • Naam en contactgegevens van onze (mogelijke) klanten;
  • Bedrijfsgegevens van onze (mogelijke) klanten.
 2. Betreffende (open) sollicitaties:
  • NAW-gegevens;
  •  E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Curriculum Vitae;
  • Motivatiebrief.

Op welke gronden verwerken wij uw gegevens?

 • Op basis van uw toestemming.
  Zonder uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens niet. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 1. Betreffende onze dienstverlening:
  • Wij verwerken uw gegevens voor een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Als een doel is gerealiseerd, verwijderen wij de gegevens die wij voor dat doel hebben verzameld.
 2. Betreffende (open) sollicitaties:
  • 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Met wie delen wij uw gegevens?

Corporate Vitality is verwerkersverantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en (open) sollicitaties.

Hieronder staan de categorieën van partijen beschreven, waarvan Corporate Vitality diensten en/of producten afneemt. Met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van gegevens in een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’:

 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor de hosting van onze website;
 • Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het leveren van een virtuele werkplek en de e-mailclient Outlook van Microsoft aan Corporate Vitality.

Welke rechten heeft u?

Intrekken van uw toestemming

De verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond toestemming. De gegeven toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde processen, die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór uw terugtrekking.

Recht om te verzoeken, te corrigeren en te verwijderen

Wanneer u uw gegevens wilt inzien/wijzigen of laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met Corporate Vitality.

Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, dan heeft u het recht om die verwerking te beperken voor een periode dat Corporate Vitality de juistheid van uw persoonsgegevens kan controleren. Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, zal Corporate Vitality dit zo spoedig mogelijk corrigeren.

Kennisgeving van uw rechten

Corporate Vitality informeert u te allen tijde over uw verzoek, nádat uw persoonlijke gegevens zijn gerectificeerd, ná het verwijderen van uw persoonsgegevens en wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u aan Corporate Vitality heeft verstrekt. Corporate Vitality zorgt dat u uw persoonsgegevens ontvangt in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbaar formaat. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verzenden naar een derde zonder enig hinder van Corporate Vitality.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Stuur een e-mail naar fg@corporate-vitality.nl met het verzoek van welk recht u gebruik wil maken en om welke verwerking van gegevens het precies gaat. Zorg dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt, zodat Corporate Vitality u kan identificeren.

Ná uw verzoek om één of meer van uw rechten te gebruiken, zal Corporate Vitality u onverwijld in kennis stellen van het verzoek. Corporate Vitality streeft ernaar om in elk geval binnen één (1) week na ontvangst van het verzoek te antwoorden en het verzoek uit te voeren.

Vragen en/of klachten?

Heeft u een vraag over ons privacybeleid en/of een klacht, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Corporate Vitality via fg@corporate-vitality.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris gegevensbescherming
Corporate Vitality
High Tech Campus 5
Begane grond
5656 AE Eindhoven

Als u niet tevreden bent over het afhandelen van uw klacht, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring

Corporate Vitality heeft te allen tijde het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op https://www.corporate-vitality.nl/privacyverklaring/.