Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy Statement

Corporate Vitality B.V. maakt gebruikt van haar eigen softwareprogramma SportvitalIT. Binnen SportvitalIT heeft ieder individu het recht op zorgvuldige bescherming van persoonlijke gegevens. Het onderhoud en de opbouw van de software wordt uitgevoerd door SportvitalIT. SportvitalIT is een gecertificeerd elektronisch patiënten dossier dat o.a. gebruikt wordt door Sport Medische Instellingen, evenementen als de Alpe d’HuZes en Defensie. SportVitalIT is onderdeel van Corporate Vitality BV. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld, dat voldoet aan de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit Statement is te lezen hoe en wanneer je gegevens worden verwerkt en registreert.

Doel van het gebruik van gegevens

SportvitalIT verzamelt de persoonsgegevens, zoals naam, (email)adres en geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt om feedback te kunnen geven en individuele rapportage naar een adres te kunnen sturen. SportvitalIT verzamelt gegevens die gaan over de gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling, ofwel duurzame inzetbaarheid. Dit zijn gegevens die men zelf invult in een vragenlijsten, testresultaten, gestelde doelen en  adviezen die men heeft ontvangen van een adviseur, coach of arts. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te geven in de gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om een rapportage op organisatie- of afdelingsniveau te maken voor de werkgever, indien daarvoor individuele toestemming wordt gegeven aan het einde van de vragenlijst.

Gebruik van testresultaten

Met uitzondering van de door Corporate Vitality BV gecontracteerde medewerkers heeft niemand inzicht in de individuele testresultaten. De werkgever kan de resultaten slechts op groeps- of afdelingsniveau opvragen. Hiervoor geldt een minimum van vijftien deelnemers. Individuele resultaten zijn voor de werkgever nooit herleidbaar en altijd anoniem. De leidinggevende kan niet bij persoonlijke testresultaten, tenzij iemand daar zelf toestemming voor geeft. Het enige wat kan worden overgedragen aan de werkgever is informatie rondom wel of geen deelname van een werknemer aan het gezondheidsonderzoek in verband met de planning.

Voorwaarden voor het gebruik van gegevens

 1. SportvitalIT verwerkt gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met hoofdstuk 2 van de WBP.
 2. SportvitalIT verzamelt de gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 3. Zonder jouw toestemming verzamelen en verwerken wij geen gegevens.
 4. Alle gegevens behandelen wij vertrouwelijk met geheimhoudingsplicht.
 5. Men kan persoonsgegevens te allen tijden wijzigen op de website.
 6. Op verzoek verwijderen wij persoonsgegevens uit onze database.
 7. Wijze van gegevensverwerking gebeurt zorgvuldig en met inachtneming van de WBP.
 8. SportvitalIT bedient zich van een goed beveiligde database waarin gegevens worden opgeslagen.
 9. SportvitalIT is aan het College Bescherming Persoonsgegevens verantwoording verschuldigd voor het goed functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens.
 10. SportvitalIT is verantwoordelijk voor het tijdig melden van datalekken aan de opdrachtgever.
 11. SportvitalIT behoudt zich het recht voor deze privacystatement te allen tijden te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.